top of page

dr MARTA KLEKOTKO

Socjolożka, Akademiczka, Badaczka, Animatorka Społeczna & Placemaker

Książki

Marta Klekotko, Clemente J. Navarro (2015), Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Marta Klekotko (2012), Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Artykuły w czasopismach naukowych

Ksiazki

Marta Klekotko (2020) Matematyka kultury, czyli jak policzyć charakter kulturowy miasta?  Człowiek i społeczeństwo 

 

Marta Klekotko (2018) Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście: w poszukiwaniu nowej perspektywy, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(1): 209–229


Marta Klekotko (2018) Między lokalnością a wspólnotowością: o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskich, Folia Sociologica, Vol. 64: 5-19 

 

Marta Klekotko (2018) Civil Society, Governance and Community Sustainable Development: A Cognitive Approach on the Example of Rural Poland”, EMECON Employment and economy in Central and Eastern Europe, No 1/2018, http://www.emecon.eu/Klekotko

 

Marta Klekotko, Anna Jastrzębiec-Witowska, Krzysztof Gorlach, Piotr Nowak (2018) “Think locally and act globally: understanding human development in the era of globalization”, Eastern European Countryside, Vol.24 
 

Marta Klekotko (2014) Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie “teorii scen”, Przegląd Socjologiczny, LXIII/1, 2014, p. 171-196

 

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Piotr Nowak: “Culture and Rural Development: Voices from Poland”, in: Eastern European Countryside, vol. 20, 2014, s. 5 – 26 (in English)

 

Marta Klekotko, Krzysztof Gorlach (2013), “Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju nie tylko wiejskim", Folia Sociologica, No 44,  s. 25 – 38

 

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Piotr Nowak (2013), “Rozwój społeczny - rozwój zrównoważony - postęp. Przyczynek do badania zmian na wsi", Wieś i Rolnictwo Nr 3 (160), s. 7 – 27

 

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Piotr Płucienniczak (2013), „Obywatelstwo - społeczeństwo obywatelskie - państwo", Studia Socjologiczne, Nr 1 (208), s. 207 – 223

 

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Seweryn Grodny (2012), „Ekonomia i kultura: o wzajemnych relacjach”, Studia Socjologiczne, Nr 205 (2), s. 169 – 190

Marta Klekotko, Krzysztof Gorlach (2011), “O lokalności raz jeszcze", Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Tom XXXVI, nr 2, s. 47–69

 

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko (2010), "Together but Separately: An Attempt at the process  of class diversification among Polish peasantry", Przegląd Socjologiczny, No2 (170)/2010, s.109-126

 

Marta Klekotko (2008), “Community and Everyday Life - recenzja książki Grahama Daya", Studia Socjologiczne No 1/2008 (in Polish)

 

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Tomasz Adamski (2008), "Governance as a Factor of Sustainable Development. Case of Rural Communities in Poland", Przeglad Sociologiczny Nr 57/1 

 

Marta Klekotko (2005), "Świat międzyepoki. Globalizacja - demokracja - państwo narodowe. Recenzja książki Edmunda Wnuka-Lipinskiego", Studia Socjologiczne Nr 3/2005 

 

Marta Klekotko (2004), "Kapitał obywatelskości młodzieży Śląska Cieszyńskiego", Regiony Polski Nr 1/2005 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Marta Klekotko (2020) Urban Inequalities and Egalitarian Scenes: Relationality in Urban Place-Making and Community-Building and Paradox of Egalitarianism, in: M.Smagacz-Poziemska et al (eds) Inequality and Uncertainty. Current Challenges for Cities. Singapore: Palgrave Macmillan 

 

Krzysztof Gorlach, Piotr Nowak, Marta Klekotko (2012), Facing the GlobalDiscourse. Contemporary Polish Rural Sociology and Anglo-Saxon Rural Studies”, in: Andrzej Kaleta (ed.) Four Decades of Sociology at the Nicholaus Copernicus University.Sociology and Rural Sociologists in Central Europe, Toruń: UMK Publishers, p. 219– 268 (in Polish)

 

Marta Klekotko, Krzysztof Gorlach (2011). Place, locality, globalization: An Attempt atthe Community Studies in the Postmodern Society, In: H. Podedworna, A.Pilichowski (eds) Rurality and Rural Areas in Poland: Diversity and Processes of Diversification, Warsaw: IFiS PAN, p. 25-55 (in Polish)

 

Marta Klekotko (2009), Echoes of History of Silesian Mining Community. Long Durée in Radzionkow in Upper Silesia. [in:] B. Tuziak, A. Tuziak (eds) ‘Regional Dimention ofTransformation Process es in Poland’ Warszawa: SCHOLAR (in Polish)

 

Marta Klekotko (2009), In Search of a Balance: Local Development in an Age of Globalization.The Case of Radzionkow in Upper 

Silesia. [in] E.Psyk-Piotrowska (ed.) „Social Capital. Civic Participation. Local Development”. Lodz: University of Lodz Press (in Polish)

 

Krzysztof Gorlach, Tomasz Adamski, Marta Klekotko (2008), Nature and Resource Management Strategies: Cases from Poland [in:] K. Bruckmeier, H. Tovey (eds) “Rural Sustainable Development in the Konwledge Society”. Ashgate.

 

Marta Klekotko (2008), Civil Society and Rural Sustainable Development in Poland. A Cognitive Approach, [in:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (eds): “Social Aspects of Rural Sustainable Development in Poland. Community Participation and Social Capital”. Warszawa: SCHOLAR (in Polish)

 

Marta Klekotko, Piotr Nowak, Joanna Andrzejewska (2008), Towards Neo-endogeneity? Local Development in the Opinion of 

Borough Leaders. [in:] Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (eds) “From post-communism to the European 

Union. An attempt at the balance of Polish local government”, Frankfurt: Peter Lang

 

Marta Klekotko (2008), Public Space as a Factor Establishing a New Type Community. [in:] „Changes ofRural Space in Poland and Slovakia” Rzeszow: University of Rzeszow Press (in Polish)

 

Marta Klekotko, Piotr Nowak, Joanna Andrzejewska (2008), Towards Neo-endogeneity? Local Development in the Opinion of 

Borough Leaders. [in:] C. Schafer, Ch. Ropschus, U.J. Nagel (eds), ”Enhancing the Capacities of Agricultural Systems andProducers”, Berlin: Margraf Publishers

 

Marta Klekotko (2007), Balance in Action. Changes of Radzionkow Community from the Sustainable Development Perspective. [in:] M.S. Szczepanski, T. Nawrocki, K. Bierwiaczonek, (eds), „Social and Cultural Capital and Regions Competitiveness”. Katowice: University of Silesia Press (in Polish)

 

Marta Klekotko, Joanna Andrzejewska (2006), In Search of a Balance: Local Development in an Age of Globalization. [in:] “Human Resources – the Main Factor of Regional Development”. Klaipeda: University of Klaipeda

 

Marta Klekotko (2006), Measuring Rural Civility, [in:] “Countryside – our World. Collection of Papers”. Prague: Czech University of Agriculture in Prague

 

Marta Klekotko (2005), Rural Civil Society or Rural Civic Communities? How to Research Civility of Rural People? [in:] Krzysztof Gorlach, Grzegorz Forys (eds.) „In Face of Change: RuralPeople’s Strategies of Action at the Turn of the Centuries”. Krakow: Jagiellonian University Press (in Polish)

bottom of page