top of page

dr MARTA KLEKOTKO

Socjolożka, Akademiczka, Badaczka, Animatorka Społeczna & Placemaker

Jestem socjolożką, badaczką, nauczycielką akademicką oraz praktyczką zajmującą się upodmiotowieniem społeczności lokalnych oraz rozwojem miejskim. 

Moje zainteresowania badawcze obejmują m.in. studia nad społecznościami i wspólnotami (tzw. "community studies"), studia miejskie oraz studia nad rozwojem. Szczególnie interesują mnie kulturowe procesy upodmiotowienia, społecznej kohezji i rozwoju - zarówno w teorii, jak i w praktyce. W pracy badawczej przyjmuję kulturową perspektywę, rozwijam teoretyczny eklektyzm oraz trianguluję metody badawcze. Moja niezaspokojona ciekawość, pasja poznawcza, potrzeba stawiania sobie nowych wyzwań i zamiłowanie do szukania dziur w całym, pomagają mi zmierzyć się ze złożonością społecznych zjawisk i dotrzeć do ich najgłębszego dna. 

Wierzę, że sztuka i kultura mają niezwykłą siłę transformacji. Jako członkini międzynarodowej sieci badawczej poświęconej badaniom tzw. "Scen Miejskich", mam zaszczyt i przyjemność współpracować z Terry N. Clarkiem (University of Chicago), Danielem A. Silverem (University of Toronto), Clemente J. Navarro (Universidad Pablo de Olavide w Sewilli) oraz wielu innymi znakomitymi uczonymi, którzy dzielą ze mną to przekonanie. Dołączyłam do sieci w 2010 roku i od tego czasu uczestniczę w niezwykłej podróży w poszukiwaniu kulturowej dynamiki życia społecznego, a szczególnie procesów rozwoju miast i społeczności lokalnych

Stworzyłam to miejsce, aby dzielić się efektami mojej pracy oraz nowymi pomysłami. Mam nadzieję, że będzie ono platformą współpracy badawczej i eksperckiej. W zakładce "Publikacje" zawarłam linki do swoich książek i artykułów, a w zakładce "Badania" - informacje o moich najważniejszych projektach badawczych. W zakładce "Dydaktyka", studenci znajdą wszelkie materiały dydaktyczne do prowadzonych przeze mnie zajęć. Z kolei dla tych, którzy poszukują moich usług, utworzyłam zakładkę "Usługi". Niektóre materiały zostały zabezpieczone hasłem i aby uzyskać do nich dostęp, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. 

 

Skontaktuj się ze mną, jeśli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji, chcesz podzielić się pomysłami lub współpracować! 

honey moon 082_edited.jpg

Wykształcenie:

Doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii, Uniwersytet Jagielloński (2009)

 

Zatrudnienie:

Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ (od 2010)

Sprawowane funkcje:

Vice-Przewodnicząca Komitetu Badawczego

ds. Badań nad Wspólnotami (RC03) Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (od 2018)

 

Staże zagraniczne. m.in.:

Uniwersytet Chicagowski (2013)

Stanowy Uniwersytet Nowego Jorku w Buffalo (2009)

Nagrody, m.in.:

Nagroda Floriana Znanieckiego I stopnia (2004)

Nagroda Jana Józefa Lipskiego (2004)

PEŁNE CV TUTAJ

bottom of page